Regulamin konkursu na Czytelnika Roku 2018

Regulamin
Konkursu na Czytelnika Roku 2018

 

1.      Organizator Konkursu:

2.      Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach.

3.      Czas trwania Konkursu: 
1.02.2018. - 31.12.2018.

4.      Cel konkursu:

·   popularyzowanie czytelnictwa w środowisku,

·   zachęcenie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania Biblioteki.

4.      Odbiorcy konkursu:
czytelnicy w kategoriach wiekowych:

·   Grupa I        do 6 lat

·   Grupa II        7-9 lat

·   Grupa III   10-12 lat

·   Grupa IV   13-16 lat

5.      Czytelnika Roku wyłoni komisja złożona z bibliotekarzy na podstawie kryteriów takich jak:

·    największa liczba wypożyczonych i przeczytanych książek,

·    uczestnictwo w imprezach bibliotecznych,

·    przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.

6.      Laureat konkursu otrzyma nagrody o wartości do 60 zł.

7.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem oraz na opublikowanie wizerunku dziecka w mediach i na stronie internetowej biblioteki w przypadku wytypowania go jako laureata.

8.      Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w styczniu 2019 roku. O terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą pocztową.